ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านไคร่นุ่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050188
PERCODE 6 หลัก50579
กระทรวง 10 หลัก1040050579
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไคร่นุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Khainoon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านไคร่นุ่น
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43241224
อีเมล์แอดเดรสKhrainoon1234@windowslive.com
เว็บไซต์bankhainun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.57602537
Longitude
102.5397408

68.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน