ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ดินดำวังชัยวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050197
PERCODE 6 หลัก50589
กระทรวง 10 หลัก1040050589
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดินดำวังชัยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Dindumwangchaiwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านดินดำ
ตำบลดินดำ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260715
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์dindam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7164391
Longitude
102.4271324

58.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน