ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนหนองแวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050037
PERCODE 6 หลัก50875
กระทรวง 10 หลัก1040050875
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongwang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแวง
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์893950489
อีเมล์แอดเดรสnong-wang@hotmail.com
เว็บไซต์nonnongwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.55584263
Longitude
102.30541

36.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน