ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านวังยาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050096
PERCODE 6 หลัก50261
กระทรวง 10 หลัก1040050261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Wangyao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังยาวใหญ่
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์wangyaw.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7110153
Longitude
101.9452498

27.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน