ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050090
PERCODE 6 หลัก50292
กระทรวง 10 หลัก1040050292
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)nongphuejumrernpattana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองผือ
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongphue.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.47531635
Longitude
102.2723664

32.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน