ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกสง่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050223
PERCODE 6 หลัก50588
กระทรวง 10 หลัก1040050588
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสง่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOGSANGA SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบลบ้านเรือ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260180
อีเมล์แอดเดรสkookkai19680606@gmail.com
เว็บไซต์koksanga.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.72184458
Longitude
102.3818944

52.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน