ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050239
PERCODE 6 หลัก50644
กระทรวง 10 หลัก1040050644
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkungsernnongnopatthana
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุงเซิน
ตำบลหนองกุงเซิน
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรสnnp240@hotmail.com
เว็บไซต์nongkungsoen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.634
Longitude
102.5324

72.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน