ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านพระบาท
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050252
PERCODE 6 หลัก50623
กระทรวง 10 หลัก1040050623
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพระบาท
ชื่อ (อังกฤษ)Banprabat School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านพระบาท
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์92754191
อีเมล์แอดเดรสprabat218@hotmail.com
เว็บไซต์prabat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.72120071
Longitude
102.4420807

58 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน