ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเมืองเก่า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050230
PERCODE 6 หลัก50637
กระทรวง 10 หลัก1040050637
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองเก่า
ชื่อ (อังกฤษ)banmueanggao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านเมืองเก่า
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43438297
อีเมล์แอดเดรสsuchatgood@yahoo.co.th
เว็บไซต์mueangkao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.66780932
Longitude
102.3080811

53.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน