ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050105
PERCODE 6 หลัก50240
กระทรวง 10 หลัก1040050240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Hoi Ratrardrangsun
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอน
ตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43041072
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์banhoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.52061292
Longitude
102.1825012

15.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน