ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050170
PERCODE 6 หลัก50808
กระทรวง 10 หลัก1040050808
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Bangkokmuang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872611550
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์kokmuang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.734118
Longitude
102.1522155

27.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน