ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสารจอดร่องกลอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050134
PERCODE 6 หลัก50782
กระทรวง 10 หลัก1040050782
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสารจอดร่องกลอง
ชื่อ (อังกฤษ)Sarnjodrongklong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านสารจอด
ตำบลซำยาง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-444357
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์sarnjod.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.68574347
Longitude
102.1292912

22.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน