ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดธาตุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050269
PERCODE 6 หลัก51032
กระทรวง 10 หลัก1040051032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kudthat
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดธาตุ
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kudthat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8821411
Longitude
102.2619565

53.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน