ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านร่องแซง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050103
PERCODE 6 หลัก50273
กระทรวง 10 หลัก1040050273
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องแซง
ชื่อ (อังกฤษ)Rongsang Shcool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านร่องแซง
ตำบลโนนหัน
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43391430
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์rongsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5875174
Longitude
102.0060219

12.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน