ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านฟ้าเหลื่อม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050062
PERCODE 6 หลัก50879
กระทรวง 10 หลัก1040050879
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฟ้าเหลื่อม
ชื่อ (อังกฤษ)banfalaum
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านฟ้าเหลื่อม
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260335
อีเมล์แอดเดรสbaanfalueam_school@outlook.co.th
เว็บไซต์falueam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5224
Longitude
102.4749

46.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน