ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050040
PERCODE 6 หลัก50843
กระทรวง 10 หลัก1040050843
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)nongmeknongtum noonsirapachasan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองเม็ก
ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongmek55@hotmail.com
เว็บไซต์nongmeg.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5235498
Longitude
102.5217136

54.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน