ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050244
PERCODE 6 หลัก50642
กระทรวง 10 หลัก1040050642
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ชื่อ (อังกฤษ)BanKoksahagornthepruksa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสหกรณ์
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043 260182
อีเมล์แอดเดรสtong.suphaphorn@gmail.com
เว็บไซต์koksahakorn.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.674817
Longitude
102.4574225

55.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน