ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองไผ่นาดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050113
PERCODE 6 หลัก50281
กระทรวง 10 หลัก1040050281
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่นาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphainadee
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่เหนือ
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43462001
อีเมล์แอดเดรสNongphainadee_School@hotmail.co.th
เว็บไซต์nongphainadee.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6252595
Longitude
102.1137548

12.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน