ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050171
PERCODE 6 หลัก50809
กระทรวง 10 หลัก1040050809
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)KOKMAINGAM
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกไม้งาม
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43462402
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kokmaingam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.740966
Longitude
102.169994

27.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน