ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050003
PERCODE 6 หลัก50873
กระทรวง 10 หลัก1040050873
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ชื่อ (อังกฤษ)BanNongtakaitaladnongkae
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-7684995
อีเมล์แอดเดรสnongtakai_kkn5@hotmail.com
เว็บไซต์nongtakai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.51574275
Longitude
102.2931254

24 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน