ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
นาหนองทุ่มวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050094
PERCODE 6 หลัก50258
กระทรวง 10 หลัก1040050258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหนองทุ่มวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NANONGTUMWITTAYAKOM SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897119707
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nanongthum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6724787
Longitude
101.985752

19.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน