ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองบัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050233
PERCODE 6 หลัก50640
กระทรวง 10 หลัก1040050640
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongbua
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัว
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongbua.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.65421832
Longitude
102.2875251

56.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน