ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050229
PERCODE 6 หลัก50619
กระทรวง 10 หลัก1040050619
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongkham
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองขาม
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43438295
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongkham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6795454
Longitude
102.2854268

56.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน