ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองสังข์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050085
PERCODE 6 หลัก50255
กระทรวง 10 หลัก1040050255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5240904
Longitude
102.1354523

10.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน