ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองปลาซิว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050159
PERCODE 6 หลัก50791
กระทรวง 10 หลัก1040050791
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปลาซิว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongplasiw
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองปลาซิว
ตำบลภูห่าน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260555
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์nongpasiw.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.81620254
Longitude
101.9382177

29.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน