ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
นาหว้านาเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050213
PERCODE 6 หลัก50609
กระทรวง 10 หลัก1040050609
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหว้านาเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Nawhanacharoen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหว้า
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์990275353
อีเมล์แอดเดรสnawanacharoen_school@hotmail.com
เว็บไซต์nawa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.68726257
Longitude
102.5396902

65.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน