ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
#Stand Alone
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050283
PERCODE 6 หลัก51193
กระทรวง 10 หลัก1040051193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Kaowong Dongsakrantadfha
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงสะคร่าน
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kaowong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.733028
Longitude
101.791733

54.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน