ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนลาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050101
PERCODE 6 หลัก50271
กระทรวง 10 หลัก1040050271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนลาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONLAN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนลาน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonlan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5736862
Longitude
101.9963585

12.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน