ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านใหม่โสกส้มกบ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050155
PERCODE 6 หลัก50820
กระทรวง 10 หลัก1040050820
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่โสกส้มกบ
ชื่อ (อังกฤษ)banmaisoksomkob school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่สามัคคี
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899843661
อีเมล์แอดเดรสbanmaisoksomkob@gmail.com
เว็บไซต์banmai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7545438
Longitude
102.1035977

33.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน