ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050222
PERCODE 6 หลัก50618
กระทรวง 10 หลัก1040050618
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)photongnongtaopoonwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพธิ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43438260
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์pothong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.556385
Longitude
102.4194679

57.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน