ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านชุมแพ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050074
PERCODE 6 หลัก50244
กระทรวง 10 หลัก1040050244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชุมแพ
ชื่อ (อังกฤษ)Banchumphae school
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านชุมแพ
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43312227
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์banchumphae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5358596
Longitude
102.0928284

5.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน