ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองแสงสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050050
PERCODE 6 หลัก50831
กระทรวง 10 หลัก1040050831
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสงสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONHSANGSAMAKKEE
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแสง
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannongsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4496629
Longitude
102.4133856

50.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน