ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาเพียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050088
PERCODE 6 หลัก50290
กระทรวง 10 หลัก1040050290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเพียง
ชื่อ (อังกฤษ)Napiang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมือดแอ่
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43462664
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์napiang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.494
Longitude
102.2587

29 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน