ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองม่วงประชานุกูล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050102
PERCODE 6 หลัก50272
กระทรวง 10 หลัก1040050272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองม่วงประชานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)nongmuangprachanukul
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบลโนนหัน
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-8429990
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongmuang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.62047869
Longitude
102.0046805

19.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน