ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050189
PERCODE 6 หลัก50580
กระทรวง 10 หลัก1040050580
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOR
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านค้อ
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-3926050
อีเมล์แอดเดรสbaankho@hotmail.com
เว็บไซต์bankor.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5774702
Longitude
102.4846952

62.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน