ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านดอนหันสระบัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050057
PERCODE 6 หลัก50885
กระทรวง 10 หลัก1040050885
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหันสระบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonhunsabua school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892793525
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์donhun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4346812
Longitude
102.4918779

51.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน