ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านร่องสมอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050029
PERCODE 6 หลัก50853
กระทรวง 10 หลัก1040050853
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องสมอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrongsamor
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านร่องสมอ
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43443235
อีเมล์แอดเดรสemmy.55555@hotmail.com
เว็บไซต์rongsamor.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.50299339
Longitude
102.3633219

38.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน