ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ชุมชนหนองเรือ
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050060
PERCODE 6 หลัก50876
กระทรวง 10 หลัก1040050876
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnongrua
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43294114
อีเมล์แอดเดรสchumchon.nr@gmail.com
เว็บไซต์chumchonnongruea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.49220539
Longitude
102.4343616

38.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน