ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกป่ากุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050180
PERCODE 6 หลัก50799
กระทรวง 10 หลัก1040050799
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกป่ากุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokpakung
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกป่ากุง
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kokpakung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.83013205
Longitude
102.1514445

31.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน