ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050242
PERCODE 6 หลัก50645
กระทรวง 10 หลัก1040050645
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkungtanasan sophon school
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหนองกุงธนสาร
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-917550
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nongkung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6418463
Longitude
102.4513894

52.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน