ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองหอย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050281
PERCODE 6 หลัก51044
กระทรวง 10 หลัก1040051044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหอย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghoi
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหอย
ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43041373
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannonghoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.79148023
Longitude
102.3588081

60.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน