ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050065
PERCODE 6 หลัก50883
กระทรวง 10 หลัก1040050883
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)banlaoprachanukroh
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหล่า
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862222015
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์banlao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5063
Longitude
102.465

43.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน