ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โสกห้างศึกษา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050216
PERCODE 6 หลัก50612
กระทรวง 10 หลัก1040050612
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โสกห้างศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)sokhangsuksa
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกห้าง
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43210332
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์sokhang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6955
Longitude
102.5121

62.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน