ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050208
PERCODE 6 หลัก50604
กระทรวง 10 หลัก1040050604
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyanglannongtum school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองย่างแลน
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43041229
อีเมล์แอดเดรสlantum55@thaimail.com
เว็บไซต์nongyanglan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5979
Longitude
102.3148

36.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน