ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050280
PERCODE 6 หลัก51043
กระทรวง 10 หลัก1040051043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyaplongnongwa School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872385944
อีเมล์แอดเดรสnongyaplong@hotmail.co.th
เว็บไซต์nongyaplong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.80255492
Longitude
102.3506277

61.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน