ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนโก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050095
PERCODE 6 หลัก50259
กระทรวง 10 หลัก1040050259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโก
ชื่อ (อังกฤษ)Nonko school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนโก
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260720
อีเมล์แอดเดรสadmin.nkkn5@gmail.com
เว็บไซต์nonkho.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.690656
Longitude
101.9598666

24.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน