ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050138
PERCODE 6 หลัก50822
กระทรวง 10 หลัก1040050822
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wangkhondangnongyaplong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขอนแดง
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์840158168
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์wangkhondang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.81344963
Longitude
102.0450568

41.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน