ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ภูเวียงวิทยายน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050219
PERCODE 6 หลัก50615
กระทรวง 10 หลัก1040050615
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภูเวียงวิทยายน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองคา
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43438251
อีเมล์แอดเดรสpwy127@hotmail.com
เว็บไซต์phuwiangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.67267475
Longitude
102.2956775

55.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน