ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050241
PERCODE 6 หลัก50581
กระทรวง 10 หลัก1040050581
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsilanonmuangwittaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนศิลา
ตำบลหนองกุงเซิน
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260282
อีเมล์แอดเดรสnonsilanonmuangwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์nonsila.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6189714
Longitude
102.5162476

69.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน