ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองไฮประชารัฐ
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050064
PERCODE 6 หลัก50882
กระทรวง 10 หลัก1040050882
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองไฮประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ)nonghaipracharat
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์869139189
อีเมล์แอดเดรสsam.kkn5@gmail.com
เว็บไซต์nonghaipracharat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4923871
Longitude
102.4649835

42.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน